El currículum a l'escola i a l'aula. 

Materials de formació a l'Ateneu 

La presentació del currículum proporciona una oportunitat per a la reflexió pedagògica dels equips docents. Es fonamenta en la Llei d'Educació de Catalunya, en les directrius europees, en les línies de treball del Departament d'Ensenyament i en els últims avenços científics sobre l'aprenentatge. 

Aquests materials es presenten organitzats en 4 mòduls:

Mòdul 1Decret. Un currículum que afavoreix l'assoliment de les competències
Mòdul 2Metodologia. L'alumne com a protagonista del seu aprenentatge
Mòdul 3Avaluació. Avaluar per aprendre
Mòdul 4: Programació. Programar és prendre decisions


De l'escola inclusiva al sistema inclusiu

10 de gen. 2017, 15:56 publicada per SE CRP Sarrià-Sant Gervasi   [ actualitzat el 11 de gen. 2017, 10:23 ]

De l’escola inclusiva al sistema inclusiu. Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú.  Orientacions per a docents i professionals d’atenció educativa dels centres d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i postobligatòria i dels serveis educatius Aquesta publicació va adreçada a tota la comunitat educativa i té com a objectiu compartir els marcs conceptuals i normatius en relació amb el sistema educatiu inclusiu, així com proporcionar elements per a la presa de decisions en la concreció de mesures i suports cap a la igualtat d'oportunitats. Promou la reflexió, la conversa i l'adopció de criteris comuns per al treball en xarxa dels professionals dels centres, dels serveis educatius i l'entorn, per donar una resposta integral a tots els alumnes i les famílies. http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/inclusio/escola-inclusiva.pdf   Materials per a l’atenció a la diversitat Guia per a l'anàlisi, la reflexió i la valoració de pràctiques inclusives  Les altes capacitats: detecció i actuació en l'àmbit educatiu El TDAH: detecció i actuació en l'àmbit educatiu  Informe de valoració de les unitats de suport a l'educació especial (USEE) 

El currículum a l’escola i a l’aula en el marc d’un sistema inclusiu

10 de gen. 2017, 15:42 publicada per SE CRP Sarrià-Sant Gervasi   [ actualitzat el 10 de gen. 2017, 16:40 ]

El currículum a l’escola i a l’aula en el marc d’un sistema inclusiu Presentació als serveis territorials i al consorci d’educació de Barcelona. Octubre 2016   http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/primaria/curriculum/Presentacioterritoris_octubre-i-novembre2016.pdf