Personal d'administració i servei

Ester Ortega

 

eorteg23@xtec.cat

El Servei Educatiu Ciutat Vella compta amb PAS personal d'administració i serveis.

Funcions: 

  • Despatx de la correspondència (correu ordinari i electrònic)
  • Redactat documentació interna i transcripció de documents
  • Arxiu i classificació de la documentació dels serveis
  • Registre i catalogació de recursos educatius
  • Suport a la gestió econòmica i documental
  • Suport al servei de reprografia (fotocòpies, enquadernació...)
  • Atenció telefònica i personal
  • Manteniment de l’inventari
  • Les que puguin derivar-se de les feines pròpies del Servei Educatiu