EQUIP ELIC


Equips de llengua, interculturalitat i cohesió social (ELIC) tenen per funció:

 

Llengua:

  • Consolidar la llengua catalana com a llengua vehicular als centres educatius i com a eix vertebrador d’un projecte plurilingüe.
  • Actualitzar les metodologies, les estratègies i els recursos didàctics davant la creixent diversitat lingüística i cultural de l’alumnat, a les diferents etapes educatives

 Cohesió Social:

  • Garantir l’equitat i crear les condicions que facin possible la igualtat d’oportunitats per accedir a una educació de qualitat.
  • Fomentar la inclusió social i escolar de tot l’alumnat i evitar qualsevol tipus de marginació.
Més informació...

 


Equip    
Teresa Forcada mforcada@xtec.cat  
Mariona Grau Ribó
mgrau252@xtec.cat  

CENTRE DOCENT

LIC

Referents Escoles

ESC. ALEXANDRE GALÍ

Teresa Forcada

ESC. MEDITERRÀNIA

Teresa Forcada

ESC. BAIXERAS

Mariona Grau

ESC. SAGRADA FAMÍLIA

Mariona Grau

ESC. SANT JOAN BAPTISTA

Mariona Grau

ESC. VEDRUNA-ÀNGELS

Teresa Forcada

ESC. CASTELLA

Teresa Forcada

ESC. COLLASO I GIL

Teresa Forcada

ESC. PIA SANT ANTONI

Teresa Forcada

ESC. CERVANTES

Mariona Grau

ESC. PARC DE LA CIUTADELLA

Mariona Grau

ESC. PERE VILA

Mariona Grau

ESC. DRASSANES

Mariona Grau

ESC. LA SALLE COMTAL

Mariona Grau

ESC. LABOURÉ

Teresa Forcada

ESC. CINTRA

Teresa Forcada

ESC. SANT FELIP NERI

Mariona Grau

ESC. MILÀ I FONTANALS

Mariona Grau

ESC. RUBÉN DARIO

Teresa Forcada

Referents Instituts

INS. MILÀ I FONTANALS

Teresa Forcada

INS. MIQUEL TARRADELL

Teresa Forcada

INS. SALVAT PAPASSEIT

Teresa Forcada

INS. VERDAGUER

Mariona Grau

INS. PAU CLARIS

Mariona Grau