Un cop aprovada l'activitat formativa del PFZ per la Comissió del Pla de Formació de Zona, en primer lloc:

  1. es concreta el formador/a de l'activitat
  2. aquest/a planifica amb l'equip directiu la programació de l'activitat  
  3. Un cop finalitzada l'activitat formativa es realitzen les enquestes de valoració i transferència de les activitats de formació.

 
Certificats