1a sessió. Escola Mediterrania


 

Dilluns 21 d'octubre

 

Sessió 1: Aplicacions didàctiques de "la meva XTEC"

Document elaborat per: Àrea de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Data: Setembre 2013Dinàmica de la 1a part del Seminari (60’ presencials)

 
A - Introducció
  • 5’ - Document de contextualització dels Seminaris TAC 2013-14
  • 10’ - Cal recordar o donar a conèixer l’existència de la Xarxa Docent i la conveniència de formar-hi part per tal d’afavorir l’intercanvi i l’aprenentatge permanent, entre iguals. Podeu veure la presentació "Xarxa Docent Educat 2.0" Si no hi sou encara, doneu-vos d'alta a la Xarxa Docent. Si sou persones usuàries de Twitter, podeu emprar l'etiqueta #seminarisTAC per a difondre i compartir tot allò que cregueu interessant per al professorat, referent a l'ús de les tecnologies a l'educació. Les aportacions apareixeran al giny que trobareu a la pàgina d'inici d'aquests seminaris.

 

B - Eix temàtic: Aplicacions didàctiques de "la meva XTEC"

 

Coneixeu ja els serveis que integra "la meva XTEC" des dels seus inicis: correu, calendari, documents, llocs web i grups. Darrerament se'n van incorporar de nous: vídeos, imatges i mapes. Es pretén focalitzar l'atenció en la vessant didàctica d'aquests tres últims. Us proposem la següent estructuració d'aquesta part del Seminari:

  • 5' - Passejada per l'Ajuda de "la meva XTEC" 
  • 40' - Activitat. En aquest document disposeu d'una llista de propostes didàctiques i d'una bateria d'experiències d'aula que us serviran d'exemple. A partir d'aquest document:
    • Treballeu en grups al voltant de les propostes que us presentem
    • L’objectiu és que, en el marc del Seminari TAC i en grups de 3 o 4 persones, valoreu aquestes propostes, en feu de noves i n’escolliu una d’entre els tres serveis per a treballar-la amb professorat del vostre centre educatiu.
    • Agafeu les idees, les propostes i les aportacions dels companys i companyes del Seminari per a desenvolupar el treball al centre que us demanem més avall.
Llocs amb informació a tenir present:
C - Concreció de tasques a desenvolupar

 

Treball presencial al Seminari
Escollir una de les situacions, analitzar-la i comentar-la.
Treball al centre

Escolliu una activitat didàctica d’entre les que us presentem al document anterior per a treballar-la amb professorat del vostre centre educatiu i retorneu un resum de la vostra experiència al Seminari via el Grup Seminaris TAC de la Xarxa Docent.

 
Important: Les tasques encomanades són requisits per a obtenir la certificació de 20h del seminari.

Seguretat a internet