Equips de llengua, interculturalitat i cohesió social (ELIC) tenen per funció:

 

Llengua:

  • Consolidar la llengua catalana com a llengua vehicular als centres educatius i com a eix vertebrador d’un projecte plurilingüe.
  • Actualitzar les metodologies, les estratègies i els recursos didàctics davant la creixent diversitat lingüística i cultural de l’alumnat, a les diferents etapes educatives

 Cohesió Social:

  • Garantir l’equitat i crear les condicions que facin possible la igualtat d’oportunitats per accedir a una educació de qualitat.
  • Fomentar la inclusió social i escolar de tot l’alumnat i evitar qualsevol tipus de marginació.
Més informació...

 Equip
Sara Alonso Gómez
salonso3@xtec.cat
Mariona Grau Ribó
mgrau252@xtec.cat

Centres atesos

 

Tipus

Centres

ELIC 

Escoles públiques

Alexandre Galí

Mariona Grau

Àngel Baixeras

Mariona Grau

Castella

Sara Alonso

Cervantes

Mariona Grau

Collaso i Gil

Sara Alonso

Drassanes

Mariona Grau

Mediterrània

Sara Alonso

Milà i Fontanals

Sara Alonso

Parc Ciutadella

Mariona Grau

Pere Vila

Mariona Grau

Rubén Darío

Sara Alonso


Instituts

J.Salvat Papasseit

Sara Alonso

Milà i Fontanals

Sara Alonso

 Miquel Tarradell

Sara Alonso

Pau Claris

Mariona Grau

Verdaguer

Mariona Grau

Primària concertats

Sagrada Família

Mariona Grau 

Secundària concertats

Cintra

Sara Alonso

La Salle Barceloneta

  -

ETP Xavier

  -

Primària i Secundària concertats

Escola Pia St. Antoni

Sara Alonso

La Salle Comtal

Mariona Grau

Labouré

Sara Alonso

St. Felip Neri

Mariona Grau

Vedruna - Àngels

Sara Alonso

St. Joan Baptista

Mariona Grau