Equip CRP
 
Carles Marin (director) cmarin32@xtec.cat
Judit Lorita jlorita@xtec.cat
Anna Vera avera@xtec.cat

Els Centres de Recursos Pedagògics (CRP) són serveis educatius creats pel Departament d’Ensenyament, per donar suport a l'activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent del professorat.

 

Funcions

  • Oferta de recursos, d'infraestructura i de serveis als centres docents, als mestres i al professorat per tal que disposin de materials específics de les diferents àrees curriculars, de mitjans propis de la tecnologia educativa i de publicacions especialitzades, amb assessorament o instruccions d'utilització
  • Catalogació dels recursos educatius del medi local i comarcal, elaboració de pautes i informacions complementàries per facilitar-ne l'ús del professorat.
  • Suport a les activitats docents i a l'intercanvi d'experiències educatives, per tal de fomentar la reflexió del professorat sobre la pràctica docent.
  • Coordinació i organització de l'execució i del seguiment de les activitats de formació permanent, col·laboració en la detecció de les necessitats de formació i en l'elaboració de propostes per satisfer-les.

Llegiu-ne més...

 

Horari

De dilluns a divendres.

  • Matins de 8.30 a 14 hores
  • Tardes de 15 a 18 hores, divendres de 15 a 17 h