EQUIP EAP


Els Equips d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) són serveis educatius de composició multidisciplinària (especialistes en psicologia, pedagogia,psicopedagogía, treball social) que, en un àmbit territorial definit, donen suport psicopedagògic i social als centres docents. La intervenció en els centres educatius abasta les diferents etapes educatives: infantil, primària i secundària.

Llegiu-ne més...

Horari d'atenció al públic a la seu

Dilluns, dimecres i dijous de 15h a 17h

i divendres de 12h a 15h
  •  Si són temes relacionats amb nens/es o nois/es que no provenen de cap escola i s'han d'escolaritzar, telefoneu a l'oficina d'escolarització 93 343 78 25
  • Si els temes són generals o relacionats amb la gestió i/o coordinació de l'EAP, envieu un correu electrònic al professional amb el que vulgueu parlarTrobeu els correus aquí sota.


Correus electrònics

 

 Miquel A. Torrico (Director)

mtorric4@xtec.cat

 Albert Miguez (psicopedagog)

 amiguez@xtec.cat

 Caridad Villar (treb. social)

 cvillar@xtec.cat

 Andrea Hernández (psicopedagoga)

 aherna58@xtec.cat

 Neus Martínez (tb. social)

 nmarti87@xtec.cat

 M.Pau Pascual (psicopedagoga)

mpascu82@xtec.cat 

 Sandra Soriano (tb. social)

 ssorian2@xtec.cat

Gala Almuedo (psicopedagoga)

 galmuedo@xtec.cat

Judith Roca  (psicopedagoga)

jroca244@xtec.cat

 Silvia Louro (fisioterapeuta)

 slouro@xtec.cat

Carol Ursueguía (psicopedagoga)

 cursuegu@xtec.cat

Marta Escribà (psicopedagoga)

mescrib4@xtec.cat

 

Referents dels centres

CENTRE DOCENT

EAP

PSI

TS

Referents Escoles

ESC. ALEXANDRE GALÍ

Gala Almuedo

Caridad Villar

ESC. MEDITERRÀNIA

Gala Almuedo

Caridad Villar

ESC. BAIXERAS

Judith Roca

Caridad Villar

ESC. SAGRADA FAMÍLIA

Judith Roca

Neus Martínez

ESC. SANT JOAN BAPTISTA

Judith Roca

Caridad Villar

ESC. VEDRUNA-ÀNGELS

Judith Roca

Neus Martínez

ESC. CASTELLA

Albert Miguez

Sandra Soriano

ESC. COLLASO I GIL

Albert Miguez

Neus Martínez

ESC. PIA SANT ANTONI

Albert Miguez

Sandra Soriano

ESC. CERVANTES

Marta Escribà

Caridad Villar

ESC. PARC DE LA CIUTADELLA

Marta Escribà

Sandra Soriano

ESC. PERE VILA

Marta Escribà

Sandra Soriano

ESC. DRASSANES

Carol Ursueguía

Caridad Villar

ESC. LA SALLE COMTAL

Carol Ursueguía

Caridad Villar

ESC. LABOURÉ

Carol Ursueguía

Neus Martínez

ESC. CINTRA

M. Pau Pascual

Sandra Soriano

ESC. SANT FELIP NERI

M. Pau Pascual

Sandra Soriano

ESC. MILÀ I FONTANALS

Andrea Hernández

Neus Martínez

ESC. RUBÉN DARIO

Andrea Hernández

Neus Martínez

Referents Instituts

INS. MILÀ I FONTANALS

M. Pau Pascual

Neus Martínez

INS. MIQUEL TARRADELL

Andrea Hernández

Neus Martínez

INS. SALVAT PAPASSEIT

Gala Almuedo

Caridad Villar

INS. VERDAGUER

Judith Roca

Sandra Soriano

INS. PAU CLARIS

Miquel A. Torrico

Sandra Soriano

Referents Escoles Bressol durant Pre Inscripció

EBM CARABASSA

Albert Míguez

Caridad Villar

EBM MONT - TÀBER

Albert Miguez

Neus Martínez

EBM CANIGÓ

Andrea Hernàndez

Neus Martínez

EBM PORTAL NOU

Andrea Hernàndez

Sandra Soriano

EBM CADI

M. Pau Pascual

Caridad Villar

EBM LA MAR

Gala Almuedo

Caridad Villar

EBM PUIGMAL

Miquel A. Torrico

Sandra Soriano

Fund. Quatre Vents / Espai Familiar

Carol Ursueguía

Sandra Soriano

Esc. Bressol Nen Jesús

Marta Escribà

Sandra Soriano

Esc. Bressol Òmicrom

Judith Roca

Sandra Soriano