La dinamització

Des de fa molts anys al Servei Educatiu de ciutat vella s’ha establert una connexió  entre la comunitat educativa i el àmbit institucional que es concreta en un seguit d’activitats de tipus escolar. La coordinació de les mateixes va a càrrec del Centre de Recursos Pedagògics que programa anualment un seguit de propostes amb el suport econòmic del Consorci d'educació de Barcelona  i altres institucions.

Ens impliquem en:

  • El disseny i organització d’activitats de dinamització de la zona amb participació de l’alumnat.
  • El disseny, organització i impuls per a la realització de projectes col·laboratius i de interrelació de centres.
  • El treball en xarxa amb les institucions i serveis de la zona en la detecció de necessitats formatives, l’establiment de criteris comuns d’actuació, el coneixement i la difusió de recursos.
  • El disseny, organització i gestió de les activitats formatives de coordinació de grups docents.