APRENENTATGE I SERVEI COMUNITARI


Ciutat Vella

 Eines per fer un projecte de Servei Comunitari 
A la web d’Aprenentatge i Servei Comunitari del Consorci d’Educació s’ha incorporat un apartat amb els documents bàsics per, a partir dels quals, poder endegar un projecte d’AiSC, incloent-hi models de convenis:

 INFORMACIÓ BÀSICA