Mostra de Recerca

 Bases de participació de Batxillerat

 

1. PARTICIPACIÓ

Hi pot participar l'alumnat de batxillerat que hagi estat seleccionat prèviament als diferents centres educatius del districte de Ciutat Vella.

2. TREBALLS

Cada centre educatiu pot presentar un màxim de 5 treballs.

 3. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

En suport informàtic:

- Treball de recerca, en un sol fitxer, signat únicament amb un pseudònim. Extensió màxima de 50 pàgines a doble espai, mida de lletra 12. Es podran presentar annexos al treball. 

Fitxa de participació, segons model proporcionat pel CRP

- Dues imatges significatives, en alta resolució, per a la publicació dels treballs

4. LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ

 Es lliuraran al Centre de Recursos Pedagògics de Ciutat Vella a través del correu avera@xtec.cat o en suport informàtic (CD, pen, ..) al CRP,  Placeta del Pi, 2

5. TERMINI DE PRESENTACIÓ

Fins el divendres 28 de febrer de 2014

6. JURAT

El Jurat estarà format per persones de l'administració, de la comunitat educativa i dels centres. D’entre els treballs de recerca presentats el Jurat escollirà els tres que consideri més significatius per ser exposats públicament. 

7. EXPOSICIÓ PÚBLICA

L'acte de celebració del Fòrum de Recerca, on s’exposaran els treballs seleccionats pel Jurat, tindrà lloc el dimecres 9 d’abril de 2014 a les 15’30 h. al Museo Marítim

8. DIFUSIÓ

L'organització es reserva el dret de difondre les recerques, de manera parcial o total a través de qualsevol suport o mitjà. 

9. MOSTRA DE RECERCA JOVE DE BARCELONA

Els tres treballs seleccionats pel jurat participaran a la Mostra de recerca Jove de Barcelona, d’acord amb les bases específiques d’aquest certamen.

10. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

El fet de participar en aquest certamen pressuposa l'acceptació d'aquestes bases. Qualsevol circumstància no prevista serà resolta per l'organització una vegada escoltat el jurat. 

logorecercaciutat14