El dret solidari

ADREÇADA A: Professorat i alumnat


NIVELL: Educació Primària (6è nivell) 


MODALITAT: Sessions teorico-pràctiques amb els alumnes (i una sessió prèvia de preparació amb el professorat)


OBJECTIUS: El principal objectiu de l'activitat és que els nens s'iniciïn al coneixement del dret com a eina per a la convivència i la integració, intentant impulsar, així, la seva participació i compromís amb la societat, promovent la pau, la tolerància, la solidaritat i la defensa dels drets de les persones. El missatge principal que es vol transmetre és que no hi ha drets sense deures. 


DESCRIPCIÓ: El programa, que es pot adaptar a les particularitats i necessitats de cada centre (dates, programes, interessos, etc.), per a que a més d’útil resulti entretingut, abordarà entre altres continguts els següents:(a) Què és la democràcia i com funciona l’Estat de Dret Familiaritzar als nens amb la idea que les lleis són de tots, perquè les fem entre tots, i obliguen a tots. Inculcar que les lleis faciliten la nostra convivència.(b) El Dret és al nostre voltant. Reflectir que no existeixen drets sense deures. Inculcar el deure de respectar els drets dels altres. Conscienciar als alumnes dels drets i obligacions que implica un treball i la importància de la formació per a poder prestar-lo.(c) La pràctica del Dret. Explicar la funció que compleixen els jutges, fiscals i advocats i infondre la idea de que són necessaris per tenir cura del compliment de les lleis. Crear en els alumnes la inquietud per resoldre els conflictes de manera no violenta. Posar l'accent en la conducta que hem de mantenir a la nostra societat.

A CÀRREC DE: "Fundación Profesor Uría" 


CALENDARI: Per concretar amb cada centre 


DURADA: 4 sessions de 45 minuts durant 4 setmanes seguides


ORGANITZA: CRP Ciutat Vella. Districte Ciutat Vella

 
TEMÀTICA: Educació per a la ciutadania. Educació en valors